Tritonian käyttösäännöt

Lisätietoja
Lisätietoja

Tritonian kokoelmien, tilojen ja laitteiden käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat käyttösääntöjä ja tekijänoikeuslain säädöksiä (Tekijänoikeuslaki 404/1961). Aukioloajoista ja niiden muutoksista ilmoitetaan Tritonian verkkosivuilla ja Tritonian toimipisteissä.


Lainausoikeus

Lainausoikeus ja kirjastokortti myönnetään kaikille, jotka todistavat henkilöllisyytensä kirjastossa ja allekirjoituksellaan sitoutuvat noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Vaasan yliopiston ja Novian opiskelijat voivat luoda kirjastokortin myös korkeakoulunsa Tuudo-sovelluksessa. Alle 15-vuotiaan asiakkaan rekisteröitymiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Väärien tietojen antaminen tai näiden käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen voivat johtaa lainausoikeuden menettämiseen. 

 

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta ja kortin muusta käytöstä. Jos asiakas on estynyt asioimasta henkilökohtaisesti kirjastossa, hän voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan kirjastoon liittyviä asioita.

 

Väärinkäytösten välttämiseksi kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan myös sähköpostiosoitteen, kotiosoitteen ja nimen muuttumisesta, sillä asiakastiedot eivät päivity opiskelija- tai väestörekistereistä.

 

Lainauspalvelut

Aineistojen laina-ajat vaihtelevat. Kirjastossa on myös aineistoa, jota ei anneta lainaksi, mutta jota voi käyttää kirjaston tiloissa. Voimassa olevat laina-ajat ja lainausrajoitukset ilmoitetaan Tritonian verkkosivuilla.

 

Vastuu laina-aikojen noudattamisesta on asiakkaalla. Asiakas voi tarkistaa eräpäivän Tritonian Finnahakupalvelusta. Kirjasto voi lähettää asiakkaalle ilmoituksen erääntyvistä ja erääntyneistä lainoista, mutta ilmoitukset eivät poista asiakkaan velvollisuutta palauttaa tai uusia lainat ajoissa. Tarkemmat ohjeet lainojen uusimisesta ja palauttamisesta annetaan Tritonian verkkosivuilla.

 

Asiakas voi varata lainassa olevaa Tritonian aineistoa verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Kaukopalvelun kautta asiakas voi tilata lainaksi tai jäljenteinä materiaalia, joita Tritoniasta tai lähialueen muista kirjastoista ei löydy.

 

Verkkoaineiston käyttöoikeudet

Verkkoaineiston lisenssisopimuksissa on määritelty kullekin aineistolle käyttöehdot, joita aineiston käyttäjien tulee noudattaa.

 

Maksut

Tritonian kokoelmien käyttö on pääasiassa maksutonta. Tritonian palveluhinnastossa määritellään maksullisista palveluista perittävät hinnat. Eräpäivän jälkeen palautetuista tai uusituista lainoista kertyy myöhästymismaksuja kirjaston hinnaston mukaisesti. Asiakas menettää lainausoikeuden, kun velkasaldon raja ylittyy. Velkasaldon raja ilmoitetaan Tritonian verkkosivuilla. Lainausoikeus palautetaan kun maksut on maksettu kokonaan tai osittain.

 

Asiakas on velvollinen korvaamaan palauttamattoman, kadonneen tai turmeltuneen aineiston hinnaston mukaisesti. Kadonneen tai vaurioituneen kirjastokortin korvaava kortti on maksullinen.

 

Tilat ja laitteet

Asiakkaat voivat käyttää Tritonian luku-, työskentely- ja säilytystiloja maksuttomasti kirjaston aukioloaikoina. Kirjaston asiakastietokoneet on tarkoitettu tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Käyttäjien tulee noudattaa korkeakoulujen tietoturvaohjeita.

 

Työskentelyrauha

Tritonian asiakkaiden on otettava huomioon muut käyttäjät ja vältettävä melua ja häiriötä. Työskentelyrauhan takaamiseksi kirjaston tiloissa on vältettävä syömistä, juomista ja äänekästä keskustelua. Puhelin on pidettävä äänettömänä. Kirjastolla on oikeus kehottaa asiakasta poistumaan tiloista, jos hän häiritsee muiden työskentelyä.

 

Tietosuoja

Tritonian asiakasrekisterit ovat henkilötietolain mukaisia henkilörekistereitä. Lainauksen asiakasrekisteriä käytetään vain lainauksen valvontaan.  Rekistereiden tietoja ei luovuteta Tritonian ulkopuolelle.

 

Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekistereistä. Tietoa Tritonian palveluista saa osoitteesta www.tritonia.fi.

 

 

© Tritonia 2014-2024