Tietoa Vaasan yliopiston etäkoulutusohjelmien opiskelijoille

Lisätietoja
Lisätietoja

Vaasan yliopistolla on neljä koulutusohjelmaa, joiden opetus annetaan muualla kuin Vaasassa:

 

Kysymysmerkki Miten kirjastopalvelut on järjestetty näiden koulutusohjelmien opiskelijoille?

Kirjastopalvelut on järjestetty pääsääntöisesti yhteistyössä opetuspaikkakunnan korkeakoulukirjaston kanssa, esimerkiksi Helsingin sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaa varten hankitut kurssikirjat on sijoitettu Helsingin yliopiston Terkko-kirjastoon, josta opiskelijat voivat niitä lainata.


Korkeakoulukirjastot ovat avoimia julkisia kirjastoja, joten opiskelijat voivat hankkia kirjastokortin mihin tahansa lähialueensa korkeakoulukirjastoon ja lainata painettuja kirjoja. Saatavilla olevat kirjat voi tarkistaa kansallisesta Finna.fi-palvelusta.


Suurin osa Vaasan yliopiston sähköisistä aineistoista on opiskelijoiden käytettävissä etäkäytön kautta mistä tahansa: kirjaudu vain Haka-tunnuksella Tritonian Finnaan ja tietokannat, e-lehdet ja e-kirjat ovat käytettävissäsi.

 

Kysymysmerkki Tarvitsenko Tritonian kirjastokorttia?

Tarvitset Tritonian kirjastokortin kirjastokortilla toimivia e-kirjapalveluita varten (Ellibs, Elib). Näiden palveluiden kirjat löytyvät Finnasta. Kaikki muihin sähköisiin aineistoihin ja tietokantoihin riittää Vaasan yliopiston Haka-tunnus, jolla kirjaudutaan Finnaan.

 

Voit luoda kirjastokortin ja PIN-koodin itsellesi ohjeissa kerrotulla tavalla.

 

 Kysymysmerkki Tarvitsen Tritoniassa Vaasassa sijaitsevia painettuja kirjoja, kuinka toimin?

Lähetämme asiakkaillemme kurssikirjoja postiennakolla. Postiennakon hinta on alkaen 19,90 €. Vastaavasti voit palauttaa lainasi meille myös postitse osoitteeseen Tritonia PL 331 65101 Vaasa, ilmoita mielellään palautuksesta loans@uwasa.fi. Postin mahdollisesti kadottama kirja on asiakkaan vastuulla.

Huomioi, että koulutusohjelman kurssikirjat on jo pääsääntöisesti sijoitettu opetuspaikkakunnan kirjastoon (esim. Terkko) ja opiskelijoiden tulisi ensisijaisesti käyttää näitä kirjoja.


Kurssikirjoja ei lähetetä kirjastojen välisenä kaukopalveluna, sillä kurssikirjoja on rajallinen määrä ja ne on tarkoitettu Vaasan korkeakoulujen opiskelijoiden käyttöön.

Kysymysmerkki Olen unoh­ta­nut PIN-koo­di­ni enkä pääse uusi­maan lai­no­ja­ni, miten toi­min?

Saat vaih­det­tua unoh­tu­neen PIN-koo­din hel­pos­ti Fin­nas­sa (va­lit­se kir­jau­du si­sään -> ennen kuin syö­tät tun­nuk­ses­ti, klik­kaa kir­jau­tu­mi­sik­ku­nas­sa ole­vaa unoh­tu­nut pin-koo­di-link­kiä). Muis­ta käyt­tää samaa säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta, jonka olet il­moit­ta­nut asia­kas­tie­toi­hi­si!

 

Unoh­det­tu PIN-koo­di voi­daan vaih­taa va­lit­se­maa­si uu­teen koo­diin myös kir­jas­ton pal­ve­lu­pis­tees­sä hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta vas­taan. Emme vaih­da PIN-koo­de­ja pu­he­li­mit­se.

 

Kysymysmerkki Olenko oikeutettu ilmaisiin kaukolainoihin?

Vaasan yliopiston opiskelijat voivat saada ilmaisia kaukolainoja opinnäytetyötään varten sillä edellytyksellä, että opiskelija on Tritonian asiakas ja kaukolainatilaus tehdään Tritoniassa. Kaukopalvelu välittää fyysistä aineistoa ja kaukolainat täytyy aina noutaa Tritoniasta ja palauttaa Tritoniaan. Tritonia ei lähetä kaukolainoja postitse asiakkaalle. Lue lisää Tritonian kaukopalvelusta.

© Tritonia 2014-2024