Tritoniasta

Lisätietoja
Lisätietoja

Tiedekirjasto Tritonia palvelee kehysorganisaatioidensa tutkimusta, koulutusta ja opiskelua. Tritonian kehysorganisaatioita ovat:

  • Vaasan yliopisto
  • Vaasan ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia (Vaasassa ja Pietarsaaressa)

Tritonia tuottaa kaksikielisiä kirjasto- ja tietopalveluita kehysorganisaatioidensa opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kansainvälisiä opiskelijoita palvellaan englanniksi. Tritonia toimii julkisena tieteellisenä kirjastona, johon kaikilla on vapaa pääsy. Tritonia tuottaa myös palveluita erillissopimuksella Centria ammattikorkeakoululle Pietarsaaren kampuksella.

Korkeakoulut ovat allekirjoittaneet kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025. Tritonia edistää osaltaan avoimen ja vastuullisen tieteen – julkaisemisen avoimuus, datan avoimuus, oppimisen avoimuus, toimintakulttuurin avoimuus – käytäntöjen kehittymistä.

© Tritonia 2014-2024