Tritonian ohjausryhmä 2021-

Lisätietoja
Lisätietoja

Vaasan yliopisto, VAMK ja Yrkeshögskolan Novia ovat solmineet palvelusopimuksen tiedekirjastopalveluista alkaen vuodesta 2021.

 

Tritonian ohjausryhmän tehtävä on:

 • seurata ja kehittää tiedekirjaston toimintaa ja palveluita
 • tehdä esityksiä palvelusopimuksen muuttamiseksi tarpeen mukaan
 • valmistella tiedekirjaston vuosittainen taloussuunnitelma ja seurata kokonaiskustannuksia
 • tarkastella vähintään kerran vuodessa tiedekirjastopalveluiden palvelupakettimallia sekä hinnoittelua ja tehdä tarpeen mukaan niihin tai sopimukseen muutosehdotuksia

Kullakin korkeakoululla on ohjausryhmässä kaksi jäsentä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Tritonian johtaja. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta.

 

Ohjausryhmän jäsenet 2021-: 

 • Koulutusjohtaja Sanna Eronen, VAMK (1/2022-); Johtaja Elina Martin, VAMK (1/2021-12/2021)
 • Hallintojohtaja Leena Vilkuna, VAMK (1/2021-1/2022)
 • Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir, Yrkeshögskolan Novia
 • Chef för studerandeservice Thomas Böckelman, Yrkeshögskolan Novia
 • Johtaja Samu Leskinen, Vaasan yliopisto
 • Professori Pirjo Laaksonen, Vaasa yliopisto
 • Johtaja Anne Lehto, Tritonia (pj)
 • Palvelupäällikkö Anne Koiranen, Tritonia (sihteeri)
© Tritonia 2014-2023