Strategia

Lisätietoja
Lisätietoja

Tritonian strategia 2021-2024: Tukena tielläsi tulevaisuuden tietoon

Strategia pdf-versiona

Arvot

Ihmisläheisyys
Olemme täällä teitä varten.

Uudistuminen
Katsomme tulevaan. Meillä on rohkeus ja tahto muokata ja uudistaa palvelujamme tiedeyhteisön muuttuessa.

Totuus/Tietoperusta
Toimintamme tukee tieteellistä ja tutkittua tietoa ja avoimuutta ohjaten samalla kriittiseen ajatteluun.

Vastuullisuus
Toimimme tasapuolisesti ja eettisesti. Edistämme kestävää kehitystä.

Missio

Tiedekirjasto mahdollistaa korkeatasoisen opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tarjoamalla kehysorganisaatioilleen monipuolisia tietoaineistoja sekä tiedonhaun opetus- ja ohjauspalveluja kolmella kielellä. Tiedekirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto.

Visio

Tiedekirjaston proaktiiviset palvelut ja tietoaineistot inspiroivat opiskelua, opetusta, tutkimusta ja työelämäintegraatiota. Asiantuntijuudellaan kirjasto on osa korkeakouluyhteisöä ja vahvistaa alueen toimijoiden vaikuttavuutta sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Tiedekirjasto tarjoaa vireän ympäristön uuden tiedon tuottamiselle. 

Toimintaympäristön muutostekijät

 • Tutkitun tiedon merkitys yhteiskunnassa
 • Tilojen, palvelujen ja resurssien joustava käyttö nopeasti muuttuvassa ympäristössä
 • Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia opetuksen, tutkimuksen ja julkaisemisen käytäntöihin
 • Koulutuksen ja tutkimuksen globaali kilpailu
 • Avoin tiede
 • Tutkimusdatan hallinnan ja metadatan uudet linjaukset ja infrastruktuurit
 • Kestävä kehitys (Agenda 2030)
 • Jatkuva oppiminen

Tavoitteet

 1. Asiantuntijapalvelumme ovat kysyttyjä, dynaamisia, oikea-aikaisia ja laadukkaita.
 2. Palvelumme edesauttavat opetuksen ja tutkimuksen digitalisaatiota.
 3. Tilojemme käyttöaste on korkea ja ne inspiroivat uuden tiedon tuottamiseen.
 4. Tieteellisen tiedonhankinnan koulutuksemme on jatkuvasti kehittyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä.
 5. Edistämme tieteen avoimuutta.
 6. Olemme kampuksen monialaisen yhteistyön kohtaamispaikka.
 7. Edistämme jatkuvaa oppimista.
 8. Kehitämme palvelujamme asiakkaitamme kuunnellen yhdessä korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

© Tritonia 2014-2024