Kirjaston julkaisusarja Tritoniana

Lisätietoja
Lisätietoja

 


Sarjassa ilmestyneet teokset:

Kansikuva

Nimeke: Sivistyksen kulmakiviä : Näkökulmia Vaasan historiallisiin koulukirjastoihin = Bildningens byggstenar : Aspekter på Vasas historiska skolbibliotek
/ toimittaja = redaktör Viveca Rabb. Tritoniana 13.
Julkaisuvuosi: 2021.
ISBN: 978-952-476-961-7
Open access: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-961-7

Kansikuva

Nimeke: The Nordic Conference on Experience 2012. Sense the Move: conference proceedings / Medusa Group of Vaasa Consortium of Higher Education. Tritoniana 12.
Julkaisuvuosi: 2013.
ISBN: 978-952-67360-2-0
tritoniana11.jpg Nimeke: Viisi korkeakoulua, kaksi äidinkieltä - yksi yhteinen Tritonia : Tritonia 10 vuotta = Fem högskolor, två modersmål - ett gemensamt Tritonia : Tritonia 10 år. Tritoniana 11.
Julkaisuvuosi: 2011.
ISBN: 978-952-67360-1-3
Open access: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-67360-3-7

 tritoniana10.jpg Nimeke: The Nordic Conference on Experience : conference proceedings / Medusa Group of Vaasa Consortium of Higher Education. Tritoniana 10.
Julkaisuvuosi: 2010.
ISBN: 978-952-67360-0-6
 
 tritoniana9.jpg Tekijä: Mäkinen, Olli & Holmlund, Susanne & Mikola, Marja
Nimeke: Good and bad in information retrieval – Ethics in information literacy education : case The Tritonia Academic Library, Vaasa. Tritoniana 9.
Julkaisuvuosi: 2008.
ISBN: 978-952-99051-9-5

 tritoniana8.jpg Tekijä: Rintamäki. Katri
Nimeke: Yliopistojen ja niiden kirjastojen yhteiskunnallinen tehtävä 1950-1980-lukujen komiteanmietinnöissä. Tritoniana 8.
Julkaisuvuosi: 2006.
ISBN: 978-952-99051-8-1

 tritoniana7.jpg Tekijä: Palonen, Vuokko
Nimeke: Verkkodokumenttien funktionaalinen luettelointi : teoriat ja normistot dokumenttien tunnistamisen ja yhteenliittämisen tukena. Tritoniana 7.
Julkaisuvuosi: 2006.
ISBN: 978-952-99051-7-1

 tritoniana6.jpg Tekijä: Viergutz, Gudrun
Nimeke: Das Tenorstimmbuch der Trivialschule in Vaasa : ein Beitrag zur Geschichte des Musikunterrichts an den Lateinschulen des Ostseekreises im 17. Jahrhundert. Tritoniana 6.
Julkaisuvuosi: 2004.
ISBN: 952-99051-6-5

 tritoniana5.jpg Tekijä: Hyyryläinen, Esa
Nimeke: Vaasalaisten yliopistojen oppimiskeskuksen arviointi : yliopistoyksiköiden yhteistyö opetuksen kehittämisen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukemisessa = Utvärdering av universitetens gemensamma lärocenter i Vasa : universitetsenheternas samarbete kring utvecklande av undervisning och stöd för använding av informations- och kommunikationsteknik. Tritoniana 5.
Julkaisuvuosi: 2004.
ISBN: 952-99051-5-7

 tritoniana4.jpg Tekijä: Mäkynen, Mari
Nimeke: Kirjastoyhteistyön kehittäminen : selvitys vaasan ammattikorkeakoulun kirjaston, Svenska yrkeshögskolans bibliotekin ja Vaasan tiedekirjaston yhteistoiminnan kehittämisestä. Tritoniana 4.
Julkaisuvuosi: 2003.
ISBN: 952-99051-4-9.
 
 tritoniana3.jpg Tekijä: Pöytälaakso-Koistinen, Suvipäivi
Nimeke: Kirjastokäsialaa, lippuja ja tietueita : eräiden luettelointisanojen termistyminen. Tritoniana 3.
Julkaisuvuosi: 2003.
ISBN: 952-99051-2-2

 tritoniana2.jpg Nimeke: Poimintoja tieteen historiasta = Plock ur vetenskapens historia / toimittaja = redaktör Vuokko Palonen. Tritoniana 2.
Julkaisuvuosi: 2003.
ISBN: 952-99051-1-4.

 tritoniana1.jpg Nimeke: Suomalaisen miehen kirjasto : Ola Leisténin kokoelman luettelo. Tritoniana 1.
Julkaisuvuosi: 2002.
ISBN: 952-99051-0-6

© Tritonia 2014-2024