Tutkimuksen tueksi

Lisätietoja
Lisätietoja

Aineistot

Kirjaston painetut kokoelmat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tutkijoilla on pääsy oman korkeakoulunsa e-aineistoihin korkeakoulun verkossa ja etäkäytön kautta oman korkeakoulunsa Finna-portaalin kautta. Kirjastossa asiakkailla on mahdollisuus käyttää Vaasan yliopiston, VAMKin ja YH Novian e-aineistoja. Kaukopalvelun kautta voi tilata lainaksi tai jäljenteinä materiaalia, joita Tritoniasta tai lähialueen muista kirjastoista ei löydy.

Hankintaesitykset ja henkilökohtaiset tutkijalainat

Korkeakoulujemme tutkijat ja henkilökunta voivat tehdä hankintaehdotuksia kirjastoon hankittavista aineistoista. Kirjoja on mahdollista tilata myös henkilökohtaiseksi tutkijalainaksi. Tutkijalaina koskee vain vastahankittuja kirjoja, joita kirjastossa ei vielä ole. Tutkijalainaksi hankitun kirjan laina-aika on 56 päivää, hankinnat tehdään hankintalomakkeilla.

Tiedonhaun ohjaus

Kirjasto tarjoaa jatko-opiskelijoille ja muille tutkimustyötä tekeville henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta. Tutkijakouluille ja muille ryhmille järjestetään tilauksesta räätälöityä tiedonhankinnan koulutusta. Tilauskoulutuksia järjestetään mm. digitaalisista tietoaineistoista, viitteidenhallinnan ja muista tutkimuksen työkaluista, tutkimuksen aineistonhallinnasta, avoimesta julkaisemisesta ja tieteellisten julkaisujen arvioinnista. 

 

Tietopalvelu

Tutkimusprojektit, post doc -tutkijat ja muu henkilökunta voivat teettää systemaattisia kirjallisuushakuja ja vastaavia tiedonhakuja kirjastolla.

 

Toimeksiantona tehdyistä laajemmista tiedonhauista ja räätälöidyistä koulutuksista veloitetaan hinnaston mukaan.

© Tritonia 2014-2024