Julkaisupalvelut

Lisätietoja
Lisätietoja

Tarjoamme julkaisupalveluita Vaasan yliopistolle ja Vaasan ammattikorkeakoululle. Julkaisupalveluihin sisältyy julkaisutietojen keruu, rinnakkaistallennus, julkaiseminen korkeakoulujen omissa sarjoissa sekä julkaisuarkistojen hallinnointi. 

 

Julkaisutietojen keruu ja rinnakkaistallennus

Vastaamme Vaasan ammattikorkeakoulun Justus-julkaisutietojen tallennuspalvelusta sekä julkaisujen rinnakkaistallennuksesta Theseus-julkaisuarkistoon. Osallistumme Vaasan yliopiston SoleCRIS-tutkimustietokannan tarkistusprosessiin ja vastaamme rinnakkaistallennuksesta Osuva-julkaisuarkistoon.

 

Julkaiseminen omissa sarjoissa

Taitamme Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisut sekä ylläpidämme Vaasan yliopiston julkaisupohjaa ja -ohjeita. Tuotamme kaikki verkossa julkaistavat julkaisut lain mukaisesti saavutettavaksi, jos taittoon toimitettu käsikirjoitus on korkeakoulun ohjeiden mukainen ml. kuvioiden vaihtoehtoiset tekstit ja hoidamme painettujen julkaisujen osalta yhteydet painotaloon.

 

© Tritonia 2014-2024