Julkaisupalvelut

Lisätietoja
Lisätietoja

Tarjoamme julkaisupalveluita Vaasan yliopistolle ja Vaasan ammattikorkeakoululle. Julkaisupalveluihin sisältyy julkaisutietojen keruu, rinnakkaistallennus, julkaiseminen korkeakoulujen omissa sarjoissa sekä julkaisuarkistojen hallinnointi. Osallistumme korkeakoulujemme tutkimusdatapalveluiden kehittämiseen, tutkimusdatan hallinnoinnin tukemiseen ja tutkimusdatan avoimuuden edistämiseen.

 

Julkaisutietojen keruu ja rinnakkaistallennus

Vastaamme Vaasan ammattikorkeakoulun Justus-julkaisutietojen tallennuspalvelusta sekä julkaisujen rinnakkaistallennuksesta Theseus-julkaisuarkistoon. Osallistumme Vaasan yliopiston SoleCRIS-tutkimustietokannan tarkistusprosessiin ja vastaamme rinnakkaistallennuksesta Osuva-julkaisuarkistoon.

 

Julkaiseminen omissa sarjoissa

Taitamme Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisut sekä ylläpidämme Vaasan yliopiston julkaisupohjaa ja -ohjeita. Tuotamme kaikki verkossa julkaistavat julkaisut lain mukaisesti saavutettavaksi, jos taittoon toimitettu käsikirjoitus on korkeakoulun ohjeiden mukainen ml. kuvioiden vaihtoehtoiset tekstit ja hoidamme painettujen julkaisujen osalta yhteydet painotaloon.

 

Tutkimusdatan julkaiseminen

Kannustamme tutkimusdatan avoimuuden edistämiseen tukemalla aineistonhallintasuunnitelmien laadinnassa ja ohjaamalla tutkimusdatan ja metadatan julkaisemiseen kansallisissa tai kansainvälisissä data-arkistoissa. Osallistumme korkeakoulujen tutkimus- ja metadatan tallennuspalvelujen kehittämistyöhön.

© Tritonia 2014-2024