Undervisning för studerande

Mer info
Mer info

Tritonia svarar för den undervisning i informationskompetens som ingår i Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias (Vasa och Jakobstad) studiefordringar. Tritonia ordnar på beställning även andra kurser i informationssökning. Kurserna ordnas på svenska, finska och engelska.

Som kund kan du få handledning i informationssökning vid Tritonias servicedisk. Du kan även boka tid för personlig handledning i informationssökning med blanketten Boka handledning.

De grundkurser och den personliga handledning i informationssökning som ges för studerande och personal vid Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia är avgiftsfria. Specialbeställda kurser samt kurser och bokade tider för personlig handledning i informationssökning för utomstående är avgiftsbelagda i enlighet med Tritonias serviceprislista.

© Tritonia 2014-2024