Samlingar

Mer info
Mer info

Biblioteket har ett brett utbud av tryckta och elektroniska samlingar. De tryckta samlingarna kan användas av alla kunder. De elektroniska resurserna är i huvudsak tillgängliga för högskolornas personal och studerande i högskolans nätverk och på distans. I Tritonia (Vasa) finns möjlighet att använda Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias e-resurser på plats i biblioteket, vid datorerna för informationssökning. 


Vi skaffar i första hand sådant material till våra samlingar som stöder undervisning och forskning vid våra ramorganisationer. Målet är att en allt större del av inköpen ska riktas mot e-resurser.

Aineistot

© Tritonia 2014-2024