E-resurser

Mer info
Mer info

Tritonias högskolors licensbelagda e-resurser hittar du i Tritonias söktjänst Finna eller i Libguides.

 

I Tritonias Finnaportal hittar du alla bibliotekets resurser. Du kan förnya lån och göra reserveringar. Därtill kan du spara dina informationssökningar och favoriter för senare användning. Studerande och personal, logga in med din högskolas användarnamn så får du tillgång till e-resurserna. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån.


Libguides Libguides

I LibGuides hittar du de viktigaste resurserna – databaser, böcker, tidskrifter – inom ditt område. 

 

Finna.fi

En nationell söktjänst där du kan hitta material från arkiv, bibliotek, museer och övriga aktörer. Finna.fi innehåller även öppna lärresurser. 


E-resurser i biblioteket

I Tritonia (Vasa) finns möjlighet att i enlighet med licensavtalen använda Vasa universitets, VAMKs och Yrkeshögskolan Novias e-resurser vid datorerna för informationssökning. Det är möjligt att spara sökresultatet från sökdatorerna på minnespinne eller skriva ut via Princh.

© Tritonia 2014-2023