Passernyckel

Mer info
Mer info

Studerande vid Vasa universitet, VAMK och Novia har möjlighet att skaffa en passernyckel med vilken de kan använda bibliotekets utrymmen utanför öppettiderna.


Nyckeln är avgiftsbelagd (pant) och kan beställas i Vasa universitets webbshop. I webbshoppen identifierar du dig via HAKA-servicen (*). Nyckeln kostar 25 € och du kan hämta den från Tritonias vaktmästare tidigast kl. 12 vardagen efter beställningen. Nyckeln överlåts mot uppvisande av fotoförsett ID-kort och beställningsnummer. Spara således beställningsbekräftelsen du fått från webbshoppen.


Nyckeln är i kraft i tre år, men användningen av den förutsätter ett ikraftvarande studiekort. Du kan förlänga giltighetstiden ifall dina studier fortsätter och du behöver nyckeln längre.

Panten (25 €) återbetalas till ditt konto inom ungefär en månad efter att du lämnat in nyckeln till bibliotekets vaktmästare.

För att komma in när biblioteket är stängt ska ingången mot centrum användas (nr L4). För att öppna dörren visas passernyckeln för läsaren. Nyckeln kan inte användas i nyckelhålet. 

Bibliotekets lokaler är i bruk med passernyckeln kl. 6-24. Man måste lämna biblioteket senast kl. 24.

Om du vill stanna kvar i biblioteket när det är stängt måste du stämpla in via dörr L4.


En väktare kontrollerar kvälls- och nattetid att de som befinner sig i biblioteket har passernyckel och studiekort.

Passernyckeln är personlig och får under inga omständigheter överlåtas till andra personer. Det är inte heller tillåtet att släppa in andra personer. Du är personligen ansvarig för användningen av nyckeln. Om inte reglerna följs eller det börjar förekomma störningar i biblioteket har biblioteket rätt att dra tillbaka passerrättigheterna.

För frågor beträffande passernyckeln vänligen kontakta: tritonia.custodians@uwasa.fi

(*) Vid problem gällande webbshopen, kontakta: viestinta@uwasa.fi

 

© Tritonia 2014-2024