Tritonia, Vasa

Mer info
Mer infoLäge: Tritonia finns på Brändö, på Vasa universitets campusområde.

Samlingar: Kursböcker, den nyaste och mest använda ämnes- och forskningslitteraturen finns i biblioteket.

I fjärrmagasinen finns övrig ämneslitteratur, äldre årgångar av tidskrifter samt examensarbeten från VY, Novia och VAMK. Material som utlånas beställs i Finna, medan material som endast kan läsas i biblioteket beställs fram med separat blankett.

 

Personalen hämtar det beställda materialet från fjärrmagasinen varje vardag. Låntagaren kan sedan hämta beställda böcker från bibliotekets reserveringshylla. Högskolornas publikationer, Novias examensarbeten och material från specialsamlingarna beställs för att läsas i biblioteket. Äldre tidskrifter beställs med separat blankett för att läsas och kopieras i biblioteket.

Lokaler: I biblioteket finns mångsidiga studieutrymmen, olika läsplatser, en tyst läsesal och grupprum som kan reserveras online. På första våningen finns studieplatser, servicepunkter, låne- och återlämningsautomater samt datorer reserverade för informationssökning. Det finns även ett självbetjäningscafé med varma drycker. Andra våningen är i sin helhet planerad för studerande med flexibla platser för studier.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Wolffskavägen 34, 65200 Vasa
Postadress: PB 331, 65101 Vasa
Tfn utlåning och informationstjänst: 029-449 8258
E-post till utlåningen: loans@uwasa.fi

© Tritonia 2014-2024