Forskarstöd

Mer info
Mer info

Informationsresurser

Bibliotekets tryckta samlingar står till allas förfogande. Forskare har åtkomst till sin egen högskolas e-resurser i högskolans nätverk och på distans via Finna. Dessutom kan kunderna använda Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias e-resurser vid Tritonia i Vasa. Via fjärrlåneservicen kan man låna eller beställa kopior av sådant material som inte finns i Tritonia eller övriga bibliotek i närområdet.

 

Inköpsförslag och personliga forskarlån

Forskare och personal vid våra högskolor kan ge inköpsförslag på material som kan skaffas till biblioteket. Böcker kan också beställas som personliga forskarlån. Forskarlåneservicen gäller endast nyanskaffade böcker som ännu inte finns i biblioteket. Lånetiden för en bok som anskaffats som forskarlån är 56 dagar och inköpsförslagen görs på e-blankett.

 

Handledning i informationssökning

Biblioteket erbjuder personlig handledning i informationssökning för forskarstuderande och andra som bedriver forskning. För forskarskolor och andra grupper ordnas vid behov skräddarsydd utbildning i informationssökning. Utbildningar arrangeras t.ex. om digitala informationsresurser, referenshantering och andra verktyg, hantering av forskningsdata, open science och utvärdering av vetenskapliga publikationer.

 

Informationssökningsservice

Forskningsprojekt, post doc-forskare och övrig personal kan även beställa systematiska litteratursökningar och andra informationssökningar av biblioteket.

 

Större informationssökningar och skräddarsydd utbildning på basis av beställningar debiteras enligt prislistan.

 

© Tritonia 2014-2024