Publikationstjänster

Mer info
Mer info

Vi erbjuder publikationstjänster till Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola. Publiceringstjänsterna omfattar insamling av publikationsdata, parallellpublicering, publicering i universitetets egna serier samt hantering av publikationsarkiv. Vi deltar i utvecklingen av forskningsdatatjänster för våra universitet, stöder hantering av forskningsdata och främjar transparens i forskningsdata.

 

Du hittar information om Novias publikationsverksamhet i Novias publikationsguide.

 

Insamling av publikationsdata och parallellpublicering

 

Vi svarar för ombrytningen av Vasa universitets publikationsserier, upprätthåller dokumentmallen och sköter om publikationsarkivet Osuva. Vi deltar i utvecklingen av tjänster gällande forskningsdata, hur man stöder hanteringen av data och hur man främjar öppenhet bl.a. vid Open Access- och parallellpublicering. Vi svarar för granskningen av Vasa universitets forskningsdatabas SoleCRIS.

 

Vi ansvarar för Justus publikationsarkiv vid Vasa yrkeshögskola och för parallellpublicering av publikationer i Theseus publikationsarkiv.

 

Publicering av forskningsdata

Vi uppmuntrar till öppenhet i forskningsdata genom att stödja utvecklingen av datahanteringsplaner och styra publiceringen av forskningsdata och metadata i nationella eller internationella dataarkiv. Vi deltar i utvecklingen av forsknings- och metadatalagringstjänster för högskolor.

© Tritonia 2014-2024