Bibliometriska analyser

Mer info
Mer info

Vasa universitets fakulteter och enheter kan beställa bibliometriska analyser av biblioteket i anslutning till publikationsverksamheten. Analyserna är avgiftsfria. Exempel på uppdrag och analyser:

  • Forskares publikationer och h-index i olika referensdatabaser (Web of Science, Scopus, Google Scholar)
  • De mest citerade publikationerna (tidskriftsartiklar) (WOS, Scopus)
  • Publiceringsprofiler
  • Jufo-nivåer


Analysförfrågningar och uppdrag kan sändas till: research@tritonia.fi

Vi tar kontakt så snabbt som möjligt för att komma överens om hur analysen ska utföras.

 

Bibliometriska analyser är tidskrävande. Förfrågningar bör sändas till biblioteket i god tid och tillräckligt med tid bör reserveras för utförandet av analysen (minst 2 veckor). Vi strävar efter att göra kvalitativa och objektiva analyser och behandlar all information konfidentiellt.

 

© Tritonia 2014-2024