Tillgänglighetsutlåtande www.tritonia.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tritonias webbplats www.tritonia.fi och har utarbetats den 22 september 2020.


Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 

Listan under arbete.


Upptäckte du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Med e-blankett

Ge respons om tillgängligheten med denna e-blankett.

 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn 0295 016 000 (växeln)

© Tritonia 2014-2024