Tritonia Allegro, Jakobstad

Mer info
Mer info

Allegro

Bibliotek

Tritonia Allegro är bibliotek för Yrkeshögskolan Novias och Centria-yrkeshögskolans utbildningar i Jakobstad. Biblioteket är öppet för alla.
 

Samlingar: Tritonia Allegros tryckta samlingar speglar Yrkeshögskolan Novias och Centria-yrkeshögskolans inriktningar i Jakobstad och fokus ligger på konst och kultur, musik och företagsekonomi. Här finns tryckta böcker och tidskrifter, noter och CD-skivor. Allt tryckt material samt musikalierna hittas i Tritonia-Finna | Novia.
 

Tritonia Allegros elektroniska samlingar är mycket större och tillgängliga på nätet. Inne i biblioteket finns två datorer som ger tillgång till de licensbelagda elektroniska informationskällor (e-böcker, e-tidskrifter, databaser) som Yrkeshögskolan Novia och Centria-yrkeshögskolan har köpt licens. Här finns internationella vetenskapliga databaser inom de båda yrkeshögskolornas alla utbildningsområden. Be gärna bibliotekssekreteraren om hjälp att söka!

Sök Novias e-resurser: Tritonia-Finna | Novia

Sök Centrias e-resurser: Centrias Finna-portal


Utrymmen: Biblioteket är öppet för alla. Här finns läshörna med bord och stolar, låneautomat, individuella läsplatser, en öppen sökdator för sökning i Tritonas Finna och en skanner i A3-storlek.
 
I biblioteket finns datorer i Novias och Centrias nätverk som studerande/lärare själva kan logga in på med sin högskolas användarnamn och lösenord.
 

Datorerna kan på begäran öppnas för utomstående bibliotekskunder som vill använda Novias eller Centrias elektroniska informationskällor i biblioteket. Kontakta bibliotekssekreteraren. 
 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Kontaktuppgifter:
E-post: tritonia.allegro@novia.fi
Telefon: 06-328 5136
Bibliotekssekreterare: Tina Hagnäs-Dubloo

© Tritonia 2014-2024