Tritonia Allegro, Jakobstad

Mer info
Mer info

Allegro

Bibliotek

Tritonia Allegro är bibliotek för Yrkeshögskolan Novias och Centria-yrkeshögskolans utbildningar i Jakobstad. Biblioteket är öppet för alla.


Samlingar: Tritonia Allegros tryckta samlingar speglar Yrkeshögskolan Novias och Centria-yrkeshögskolans inriktningar i Jakobstad och ligger på konst, musik och företagsekonomi. Vi har tryckta böcker och tidskrifter, noter och CD-skivor, allt tryckt samt musikalierna hittas i Tritonias Finna-portal.

 

Tritonia Allegros elektroniska samlingar är mycket större men "osynliga". Inne i biblioteket finns två datorer som ger tillgång till de licensbelagda elektroniska informationskällor (e-böcker, e-tidskrifter, databaser) som Yrkeshögskolan Novia och Centria-yrkeshögskolan har köpt licens till genom högskolebibliotekens samarbete. Här finns internationella vetenskapliga databaser inom båda yrkeshögskolornas alla utbildningsområden. Be gärna bibliotekssekreteraren om hjälp att söka!

 

Sök Novias e-resurser: Tritonias Finna/Novia-portal.

Sök Centrias e-resurser: Centrias Finna-portal.

Utrymmen: Biblioteket är öppet för alla. Här finns läshörna med bord och stolar, låneautomat, individuella läsplatser, en öppen sökdator för sökning i Tritonas Finna och en skanner i A3-storlek.

 

I biblioteket finns datorer i Novias och Centrias nätverk som studerande/lärare själva kan logga in på med sin högskolas användarnamn och lösenord.

 

Datorerna kan på begäran öppnas för utomstående bibliotekskunder som vill använda Novias eller Centrias elektroniska informationskällor i biblioteket. Kontakta bibliotekssekreteraren.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter:
E-post: tritonia.allegro@novia.fi

Telefon: 06-328 5136

Bibliotekssekreterare: Tina Hagnäs-Dubloo

© Tritonia 2014-2023