Ofta förekommande frågor om e-resurser

Mer info
Mer info


 Var hittar jag e-böcker, e-tidskrifter och databaser?

I Tritonias Finna (logga in med högskolans användarnamn) eller i Libguides

 

Kan jag använda e-resurserna även utanför campus?

Studerande och personal kan använda den egna högskolans e-resurser, bortsett från några undantag, även på distans utanför högskolans nätverk. För att nå e-resurserna på distans ska du gå via Finna eller Libguides.

 

 Varför kan jag inte öppna tidskriften/artikeln i databas x?

Om fulltexten inte öppnas, eller om databasen frågar efter användarnamn och lösenord fastän du är inloggad i Finna, då är orsaken antagligen den att din högskola inte har skaffat användarrättigheter till den tidskriften. I sådana fall finns det i allmänhet endast ett abstrakt till artikeln.

 

 Vad gör jag om artikeln inte finns i Finna?

Vänd dig till fjärrlåneservicen: https://www.tritonia.fi/sv/fjarrlan.

 

 När jag öppnar databasen eller en tidskrift, så får jag ett felmeddelande ”tjänsten har inte definierats i proxy” (eller andra problem med användningen av Finna eller e-resurser)

 

Kontakta biblioteket via e-post: finna@uwasa.fi

 

 Kan jag skriva ut en e-bok?

I allmänhet så kan du skriva ut ett antal sidor, men rättigheterna beror på databasen. Vissa förläggare tillåter att du bara skriver ut ett visst antal sidor.

 

 Vilka e-böcker finns tillgängliga via biblioteket och med vilka enheter kan jag läsa dem?

Läs mera i guiden om e-böcker

 

 Varför använda Finna när Google Scholar fungerar lika bra?

Google Scholar hittar enkelt och behändigt gratis resurser, som finns tillgängliga på nätet. Även en del av innehållet i din egen högskolas databas kan öppnas på kampusområdet eller i biblioteket. Till avgiftsbelagda resurser utanför din egen högskolas databas kommer du bara via Finna och Libguides eller genom att aktivera Google Scholars bibliotekslänkar.

Den största bristen när det gäller att söka vetenskaplig information via Google Scholar är att Google inte berättar vilka förläggare, utgivare eller publikationer som inkluderats i sökningen. Dessutom har de flesta kommersiella informationsproducenter inte gett Google rättighet att samla data ur deras databaser, därför hittar man inte heller artikelinformation ur EBSCOs databaser via Google.

© Tritonia 2014-2023