Informationstjänst

Mer info
Mer info

Behöver du hjälp med att söka information? Bibliotekets informationsspecialister hjälper dig i informationssökningens olika skeden och ger dig råd om hur du använder bibliotekets databaser och resurser.


Handledningen i informationssökning är gratis. Mer omfattande informationssökningar (över 60 min.) är avgiftsbelagda. Informationstjänsten och handledningen i informationssökning är i första hand avsedd för studerande och personal vid Tritonias ramorganisationer.


Informationstjänsten ger service på webben och i biblioteket. Ta kontakt!

  

Boka tid för handledning

Boka tid för handledning

Du kan boka en tid för personlig handledning i informationssökning inom ditt ämnesområde. Under handledningen hjälper vi dig hitta material om ditt ämne som din högskola erbjuder. Du får också tips för självständig informationssökning.

 

Fråga biblioteket

Fråga biblioteket

Har du frågor t.ex. om lån, fjärrlån, att söka information eller om e-resurser?

 

Kontakta biblioteket -
informationstjänstens öppettider och kontaktuppgifter


Tritonia – Vasa:
Informationstjänsten betjänar må-fr kl. 9-16. Ta kontakt via e-post infoservice@uwasa.fi eller chatt.

  

Tritonia - Allegro, Jakobstad:
E-post: tritonia.allegro@novia.fi

 

 

Titta in om du har frågor som rör t.ex. informationssökning och användning av digitala resurser. Välkommen!
© Tritonia 2014-2024