Utbildning i informationskompetens för Novias studerande Vasa Jakobstad

Mer info
Mer info

 

Kurser i informationskompetens för nya studerande ordnas i samarbete med utbildningsprogrammen och omfattningen varierar beroende på behov och kursplan.

Fördjupade kurser i informationskompetens ordnas för studerande senare under studietiden i samråd med utbildningsområdena. Dessa ordnas dels inför examensarbetet och dels i samband med andra kurser, exempelvis forskningsmetodik.

Alla kurser i informationssökning ordnas även på engelska för studerande på våra engelskspråkiga linjer samt för utbytesstuderande.

 

Individuell handledning i informationssökning kan bokas via Boka tid för handledning eller genom att ta direkt kontakt med ämnesansvariga vid enheterna. Handledning kan även ske i små grupper beroende på behov. Mera information hittas även i denna Libguide om handledning


Kontaktpersoner:

Carina Engblom,
informationsspecialist
teknik, företagsekonomi, scenkonst, kultur
Gun Vestman,
informationsspecialist
social- och hälsovård, skönhetsbranschen

 

© Tritonia 2014-2024