Beställningskurser

Mer info
Mer info

Tritonia ordnar på beställning skräddarsydda kurser för Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias personal, forskarstuderande, öppna universitets- och öppna yrkeshögskolestuderande och studerande på specialiseringsutbildningar samt för utomstående.


Om du vill beställa en kurs för din enhet, din arbets- eller projektgrupp, gradu- eller seminariegrupp, ta kontakt! Kursen kan t.ex. behandla:

  • Informationssökning
  • Digitala informationsresurser
  • Informationskällor inom ett bestämt vetenskapsområde
  • Referenshantering
  • Hantering av forskningsdata
  • Open science
  • Annat ämne enligt eget val

Ta kontakt: tritoniaresearch(a)uwasa.fi

© Tritonia 2014-2024