Förvärv - Novias personal

Mer info
Mer info

För Novias del anskaffas litteratur som stöder undervisningen vid Novias utbildningsprogram i Vasa och Jakobstad. Anskaffningsförslag kan göras med en elektronisk blankett eller genom e-post till kontaktpersonen nedan.

 

Allmän litteratur:

Allmän litteratur beställs i regel i ett exemplar, lånetid 4 veckor. Böcker som används som kurslitteratur vid någon av Tritonias högskolor placeras i kursbokssamlingen.

Kursböcker:

Antalet exemplar av en kursbok anpassas efter bokens funktion på kursen samt antalet studerande. För varje kursbokstitel placeras vanligen ett exemplar i snabblånssamlingen. Lånetiden för kursböcker är 2 veckor och för snabblån 3 dygn.

För varje kursbokstitel bekostar biblioteket ett lärarexemplar som placeras på utbildningsprogrammet och som inte kan lånas av andra. Särskilt när det gäller kursböcker är det viktigt att biblioteket meddelas i god tid så att litteraturen finns till förfogande vid kursens början.


Handböcker till enheten:

Handböcker beställs via biblioteket och betalas av enheten.

 

Kontaktperson för anskaffningar, Tritonia: informationsspecialist Carina Engblom infoservice@uwasa.fi

Kontaktperson för anskaffningar, Tritonia Allegro: bibliotekssekreterare Tina Hagnäs-Dubloo tritonia.allegro@novia.fi

 

© Tritonia 2014-2024