Förvärv - Novias personal

Mer info
Mer info

För Novias del anskaffas litteratur som stöder undervisningen vid Novias utbildningsprogram i Vasa och Jakobstad. Anskaffningsförslag kan göras med en elektronisk blankett eller genom att kontakta ämnesansvarig.

 

Allmän litteratur:

Allmän litteratur beställs i regel i ett exemplar, lånetid 4 veckor. Böcker som används som kurslitteratur vid någon av Tritonias högskolor placeras i kursbokssamlingen.

Kursböcker:

Antalet exemplar av en kursbok anpassas efter bokens funktion på kursen samt antalet studerande. För varje kursbokstitel placeras vanligen ett exemplar i snabblånssamlingen. Lånetiden för kursböcker är 2 veckor och för snabblån 3 dygn.

För varje kursbokstitel bekostar biblioteket ett lärarexemplar som placeras på utbildningsprogrammet och som inte kan lånas av andra. Särskilt när det gäller kursböcker är det viktigt att biblioteket meddelas i god tid så att litteraturen finns till förfogande vid kursens början.


Handböcker till enheten:

Handböcker beställs via biblioteket och betalas av enheten.

 

Kontaktpersoner för anskaffning:

Carina Engblom,
informationsspecialist
ämnesansvarig teknik,
företagsekonomi och scenkonst
Gun Vestman,
informationsspecialist

ämnesansvarig vård, sociala området
och skönhetsbranschen

Ann-Charlott Kempe,
informationstjänstrådgivare
bokinköp Novia
Tina Hagnäs-Dubloo,
bibliotekssekreterare
Allegro
© Tritonia 2014-2023