Hankinta Vaasan yliopiston henkilökunnalle

Lisätietoja
Lisätietoja

Tritonia hankkii aineistoa Vaasan yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tueksi ensisijaisesti Vaasan yliopiston opetushenkilöstön esityksestä. Hankintaesityksiä voi tehdä verkkolomakkeella.

Tritonia huolehtii aineiston hankinnasta, luetteloinnista ja sisällönkuvailusta ja hoitaa omaan budjettiinsa kuuluvien laskujen tarkistamisen ja hyväksymisen. Yliopiston yksiköt tarkistavat ja hyväksyvät henkilökunnan käyttöön tilatun aineiston laskut. 


Hankinnan yhteyshenkilö: tietoasiantuntija Essi Turunen infoservice@uwasa.fi

 

Kurssikirjat (laina-aika 14 pv)

Kurssikirjoiksi määritellään tutkintoihin kuuluvat aineistot (painetut ja e-kirjat). Kurssikirjat hankitaan ensisijaisesti e-kirjoina. E-kirjojen käyttöoikeudet kannattaa selvittää kirjaston kautta. E-kurssikirjoista tilataan lisäksi yksi painettu kappale sekä lyhytlaina- että kurssikirjakokoelmaan. Lisätietoa e-kirjoista löydät E-kirjat -oppaasta.

 

Kurssikirjoja hankitaan vähintään yksi kappale kuutta opiskelijaa kohti, yksi lyhytlainakappale sekä yksikköön yksi opettajankappale, jos yksikössä ei vielä ole opettajankappaletta. Opettajankappaletta ei kuitenkaan hankita, jos kirja löytyy e-kirjana. Jos yksikköön tarvitaan enemmän kuin yksi opettajankappale, yksikkö maksaa lisäkappaleet.

 

Syksyn kurssikirjat on tilattava viimeistään 31.5. Kevään kurssikirjat on tilattava viimeistään 30.11. Kurssin opettajan tulisi tarkistaa ennen lukukauden alkua, että kirjaston kurssikirjakokoelmassa on riittävä määrä kurssikirjoja opiskelijoiden määrään nähden ja tilata tarvittaessa lisäkappaleita. Opinto-oppaassa tulisi ilmoittaa, mitä painoksia opiskelijat voivat käyttää, jos kirjasta on olemassa useita painoksia eri vuosilta.

 

Kurssikirjat poistetaan kirjaston kokoelmista, kun ne eivät ole viiteen (5) vuoteen olleet opinto-oppaiden kurssivaatimuksissa. Poistettavista kurssikirjoista jätetään yleiskokoelmaan 1–2 kappaletta toistaiseksi.

Tutkimuskirjallisuus (laina-aika 28 pv)

Tritonian aiheenmukaisiin kokoelmiin hankitaan pääsääntöisesti opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavaa kirjallisuutta. Hankintapyyntöjä voivat tehdä yliopiston henkilökunta, tutkijat ja opiskelijat sekä muut asiakkaat.

Henkilökohtainen tutkijalaina (laina-aika 2 kuukautta)

Yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunta voi saada tilaamansa uudet kirjat henkilökohtaiseen lainaan kahdeksi kuukaudeksi (56 päivää). Tutkijalainasta vastaa henkilö, jonka nimelle lainat on rekisteröity. Henkilökohtainen tutkijalaina koskee vain uutuushankintoja. Saapunut aineisto lainataan valmiiksi ja lähetetään sisäisessä postissa aineiston tilanneelle henkilölle, mikäli tilaaja niin toivoo.

Projektilainat (laina-aika 1 vuosi)

Ulkopuolisella projektirahoituksella ostettava kirjallisuus hankitaan samalla tavalla kuin muukin kirjallisuus. Hankintapyyntöjä voivat tehdä projektin tutkijat. Projektilainaa tilattaessa tulee ilmoittaa projektitilinumero.

 

Projektirahoilla ostetut kirjat rekisteröidään projektilainoiksi, joilla on yhden vuoden (365 päivää) laina-aika. Saapunut aineisto lainataan valmiiksi ja lähetetään sisäisessä postissa aineiston tilanneelle henkilölle, mikäli tilaaja niin toivoo. Projektilainan saa uusia, mikäli projekti jatkuu, eikä projektilainoihin oteta varauksia. Projektilainoista vastaa henkilö, jonka nimelle laina on rekisteröity. Kun aineistoa ei enää tarvita projektissa, aineisto siirretään kirjaston aiheenmukaisiin kokoelmiin.

Yksikkökappaleet

Yksiköt voivat hankkia Tritonian kautta kirjallisuutta, joka sijoitetaan yksiköiden omiin käsikirjastoihin. Yksikkökappaleet luetteloidaan kirjaston kokoelmatietokantaan. Rahoituksesta vastaavat yksiköt itse ja yksikkökappaleiden tilauksiin tarvitaan tulosyksikön johtajan hyväksyntä.

Lehdet

Lehtiä hankitaan yliopiston opetus- ja tutkimuskäyttöön. Lehdet tilataan e-lehtinä aina kun mahdollista. Yksikköön hankittavat lehdet yksikkö maksaa itse.

© Tritonia 2014-2024